СУДАЛГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Он: 2020
Судалгааны нэр: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх тоон шинжилгээ
Судалгааны төрөл: Хүн ам
Судалгааны товч тайлбар: Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 111 дүгээр зүйл болон түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийг үнэлэх, суурь судалгааны үр дүнг шинэчлэх, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 111.1,111.2 дугаар заалтыг хэрэгжүүлж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагын захиргааны тоон мэдээг ашиглан зөвлөмж боловсруулах зорилго бүхий “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх тоон шинжилгээ”-г захиргааны тоон мэдээнд тулгуурлан хийж гүйцэтгэлээ. Та бүхэн шинжилгээний ажлын үр дүнтэй танилцан, өөрсдийн үйл ажиллагаандаа ашиглахын зэрэгцээ санал хүсэлтээ бидэнд илгээж, хамтран ажиллахыг хүсье.
Хавсралт файл: Файл харах
 Буцах