СУДАЛГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Он: 2020
Судалгааны нэр: Хөдөлмөрийн зах зээл дэх COVID-19 цар тахлын нөлөө /I улирал/
Судалгааны төрөл: Хөдөлмөрийн зах зээл
Судалгааны товч тайлбар: COVID-19 цар тахал дэлхий нийтийн эрүүл мэнд, эдийн засаг гэх мэт маш олон зүйлд шууд болон шууд бусаар нөлөөлөхөөр байна. COVID-19 цар тахал Монгол улсын хөдөлмөрийн зах зээлд хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын тоо мэдээлэлд тулгуурлан шинжилж үзлээ.
Хавсралт файл: Файл харах
 Буцах