СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Он: 2019
Арга зүйн нэр: Хөдөлмөр эрхлэлтийн статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал
Арга зүйн төрөл: Хөдөлмөрийн зах зээл
Арга зүйн товч тайлбар: Хөдөлмөр эрхлэлтийн статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал
Хавсралт файл: Файл харах
 Буцах