2020 оны III улирлын “Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм”-ийг хэрэглэгчдэд хүрэхэд бэлэн боллоо.Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт Дэлхийн банкны “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл”-ийн дэмжлэгтэйгээр “Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм”-ийг улирлын давтамжтай боловсруулан, түгээх ажлыг эхлүүлсэн бөгөөд 2020 оны III улирлын мэдээллийн тойм хэрэглэгчдэд хүрэхэд бэлэн болсон.

Уг ажлын хүрээнд 2020 оны 2 дугаар сарын 05-ны өдөр дараагийн мэдээлийн агуулгын бүтцийг боловсруулах, тоймыг түгээхэд чиглэсэн уулзалтыг талуудын оролцоотой зохион байгууллаа.ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН СУДАЛГААНЫ ИНСТИТУТБУСАД МЭДЭЭ

01/19/2021
ХНХЯ, Азийн хөгжлийн банктай хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд хамтарч ажиллана
01/14/2021
“Албан бус хөдөлмөр эрхлэлтийн төлөв байдлын судалгаа”-г хийхээр бэлтгэж байна
01/11/2021
Нийгмийн даатгалын дэвтрийг цахимжуулах бэлтгэл ажлыг хангаж байна
01/06/2021
“Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчийг торгох шийтгэл, алдангиас чөлөөлөх тухай” хууль энэ сараас хэрэгжиж эхэллээ
01/04/2021
Ирэх онд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас бодлогын шинэчлэлийн хүрээнд хийх зарим ажлыг танилцуулж байна
12/31/2020
МЭНДЧИЛГЭЭ
12/31/2020
Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчийг торгох шийтгэл, алдангиас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг УИХ-аас хэлэлцэн, баталлаа
12/30/2020
“Хүүхдийн төлөө фонд”–ыг Засгийн газрын тогтоолоор сэргээн байгуулав
12/23/2020
НҮБ-ын Хүн амын сангаас байнгын асаргаатай, хэвтрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд дэмжлэг үзүүллээ
12/17/2020
“АЛБАН БУС ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ” СЭДЭВТ ЦАХИМ СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.