Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний улс төрийн үйл ажиллагаанд оролцох эрхийг хангах ньҮндэсний статистикийн хорооны 2019 оны жилийн эцсийн мэдээгээр монгол улсад нийт 107,075 (нийт хүн амын 3.3%) хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байгаагаас 34,860 нь нийслэл улаанбаатар хотод амьдарч байна. Сонryулийн насанд хүрсэн буюу 18, түүнээс дээш насны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 95,469 байгаа нь нийт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 89,2 хувийг эзэлж байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 6.3.6-д "сонгох, сонгогдох эрхээ хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлээryй байх" нь ялгаварлан гадуурхах нэг хэлбэр болно гэж үзсэн байдаг. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны зүгээс эдгээр иргэдийн улс төрийн оролцоог нэмэгдүүлэх, ард нийтийн сонгуульд саадrүй оролцох боломж, нөхцөлийг дээшлүүлэх зорилгоор хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний улс төрийн үйл ажиллагаанд оролцох эрхийг хангахад чиглэсэн зөвлөмжийг япон улсын туршлага дээр тулгуурлан боловсруулсан билээ.

Энэ зөвлөмжийг Сонгуулийн ерөнхий хорооноос бүх шатны Сонгуулийн хороодод хүргүүлж, ажлын удирдамждаа ашиглаж байгаа юм.

ЭНДЭЭС ҮЗНЭ ҮҮ

Эх сурвалж: Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамБУСАД МЭДЭЭ

08/18/2020
Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг цахимаар авдаг болно
08/13/2020
Социологийн тухай товчхон
08/07/2020
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, нийгмийн хамгааллыг сайжруулах тал дээр анхаарч ажиллана
08/06/2020
НҮБ-ын Хүүхдийн сантай, хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ болон халамж үйлчилгээг сайжруулах тал дээр хамтарч ажиллана
07/31/2020
А.Ариунзаяа: Залуучуудыг орон сууцаар хангахаас гадна ажлын байраар хангаж, үүнд анхаарч байгаа нь маш чухал
07/22/2020
Инфографик: “Алсын хараа 2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого батлах тухай” тогтоолын танилцуулга
07/20/2020
Инфографик: Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн танилцуулга
07/08/2020
ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ШИНЭ САЙД ТАМГАА ГАРДЛАА
06/19/2020
Гэр бүлийн хүчирхийлэлийн хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэх нэг цэгийн үйлчилгээний төв Нийслэлийн Чингэлтэй болон Сүхбаатар дүүргүүдэд шинээр нээгдлээ
06/01/2020
ХҮҮХДИЙН БАЯРЫН МЭНД ХҮРГЭЕ!