Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институтийн хийж гүйцэтгэсэн судалгаануудын талаарх мэдээллийг судалгаа цэснээс татаж аваарай.
 


 

ХНХСИ-ийн "Эрдэм шинжилгээний ажил, илтгэл"-ийн уралдаан 2018

05/04/2018
by Мөнхтулга Админ
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт нийт ажилтан албан, албан хаагчдынхаа дунд зарласан "Эрдэм шинжилгээний ажил, илтгэл"-ийн уралдааны эхний шатыг 2018.05.04 өдөр зохион байгууллаа. Энэхүү уралдаанд нийт 10 эрдэм шинжилгээний бүтээл оролцсон бөгөөд 2 дугаар шатанд 5 бүтээл шалгарч цааш өрсөлдөх юм.