Сул орон тоо

 

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР


Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт дараах ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.

1. Ажлын байрны нэр: Компьютер график дизайнер

Ажлын байрны зорилго: Байгууллагын дотоод хэрэгцээ, судалгаа шинжилгээний ажилд шаардлагатай график дизайн гаргах, боловсруулах, хөгжүүлэлт хийх.

Тавигдах шаардлага:
Ур чадвар:


2. Ажлын байрны нэр: Архив, бичиг хэргийн ажилтан

Ажлын байрны зорилго: Төрийн байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг дагаж мөрдүүлэх, байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн зааврын хэрэгжилтийг хангахад оршино.

Тавигдах шаардлага: Ур чадвар:


3.Ажлын байрны нэр: Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Ажлын байрны зорилго: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжил, сэргээн засалт, хамран сургалт, хөдөлмөр эрхлэлт, эрхийн асуудлаар бодлогын суурь судалгаа хийж гүйцэтгэх, судалгааны арга, аргачлалыг хөгжүүлэх, дүн шинжилгээ хийх, дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулах.

Тавигдах шаардлага:
Ур чадвар:


4.Ажлын байрны нэр: Хэвлэл мэдээлэл, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

Ажлын байрны зорилго: Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөлт, зохион байгуулалт, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, нэгтгэн тайлагнах, байгууллагын дотоод үйл ажиллагаатай холбоотой ажлыг зохион байгуулах, төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллагатай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангаж, мэдээллийг олон нийтэд ил тод, нээлттэй сурталчлах;

Тавигдах шаардлага:
Ур чадвар:


Бүрдүүлэх материал:
  1. Төрийн албан хаагчийн анкет, иргэний үнэмлэхний хуулбар;
  2. Зураг 4*6 хэмжээтэй;
  3. Дипломын хуулбар;
  4. Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл.
Нийтлэгдсэн огноо: 2021 оны 1 дүгээр сарын 04-ний өдөр
Хүлээж авах хугацаа: 2021 оны 1 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 15:00 цаг хүртэл
Хүлээж авах газар: Хан-уул дүүрэг, 2-р хороо, Хөдөлмөрийн ордон, 6 давхар
Холбоо барих утас: 77111331 /а/
Веб хуудас: www.rilsp.gov.mn

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт
Тамгын газар