Сул орон тоо

 

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт дараах ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.


1.Ажлын байрны нэр: Программист /програм хөгжүүлэгч/

Ажлын байрны зорилго: Байгууллагын дотоод хэрэгцээ, судалгаа шинжилгээний ажилд зориулсан программ боловсруулах, хөгжүүлэлт хийх.

Ажлын байрны үндсэн зорилт:
Тавигдах шаардлага: