Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; pgsql has a deprecated constructor in C:\ms4w\Apache\htdocs\modules\pgsql.class.php on line 2
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт

Хүн амын хөгжлийн бодлогын судалгааны сектор


“Эцсийн дүнд үнэт зүйлсийн тухай асуудал хамгийн чухал... Бид НҮБ-ын дүрэмд тусгасан энх тайван, шударга ёс, хүндэтгэл, хүний эрх, хүлээцтэй байдал, эв нэгдэл гэсэн үнэт зүйлс бүхий дэлхий ертөнцийг хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх ёстой.”.

НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антонио Гутерриш


ЗОРИЛГО

Хүн төвтэй хөгжлийн бодлого боловсруулахад бодит хувь нэмрээ оруулна.

ЗОРИЛТ

  • Эрүүл чийрэг Монгол хүн: Монгол хүний эрүүл, аюулгүй, амар тайван, сэтгэл хангалуун, урт удаан наслах таатай орчин бүхий нийгмийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн судалгаа, шинжилгээ хийх
  • Эрдэм боловсролтой Монгол хүн: Монголын уламжлалт соёл, зан заншил, аж төрөх ёс, шударга ёс, хүн чанар, ухамсар, сэтгэлгээ бүхий үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлсийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн судалгаа, шинжилгээ хийх
  • Элбэг хангалуун Монгол хүн: Монголын иргэн бүр эрх тэгш, аз жаргалтай, хангалуун амьдрах, дундаж давхаргыг нэмэгдүүлэх, амьдралын чанарыг дээшлүүлэх, сайн засаглалыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн судалгаа, шинжилгээ хийх

  Хүн амын хөгжлийн бодлогын судалгааны сектор нь хүүхэд, залуучууд, насанд хүрэгчид, ахмад настан, гэр бүл болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийг хангахад чиглэсэн бодлогын суурь судалгаа, шинжилгээ хийж, бодлого боловсруулагч нарт зориулан зөвлөмж боловсруулах үндсэн үүрэг бүхий нэгж юм.


ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ТУХАЙ

  1990 онд НҮБ-ын Хүний хөгжлийн илтгэлд хүний сайн сайхан аж байдлыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн шинэ чиг хандлагыг анх тусгажээ. Хүний хөгжлийн энэхүү чиг хандлага нь зөвхөн эдийн засгийн нөөц баялгийг нэмэгдүүлэхийн төлөө бус харин хүний амьдралын сайн сайхныг бий болгох нь илүү чухал болохыг тодорхойлсон. Өөрөөр хэлбэл хүмүүст сайн сайхан амьдрах боломж ба сонголтийг олгоход чиглэсэн хүн төвтэй хөгжлийн чиг хандлага юм.
Хүмүүс: Эдийн засгийн өсөлтийг дагаад аяндаа хүмүүсийн амьдрал сайжрана гэж үзэхээс илүүтэй, хүмүүсийн амьдралыг сайжруулахад эдийн засгийн үйл ажиллагаа чиглэх ёстой. Хүмүүсийн орлогын өсөлт нь хүмүүсийн амьдралын зорилго биш харин сайн сайхан амьдралд хүрэх хөгжлийн нэг хэрэгсэл юм.
Боломж: Хүний хөгжил гэдэг нь хүмүүст үнэ цэнэтэй амьдрах эрх чөлөөг нэмэгдүүлэх явдал юм. Өөрөөр хэлбэл, хүмүүсийн чадварыг хөгжүүлж, түүнийгээ ашиглах боломжийг олгоно гэсэн үг юм. Хүний хөгжлийн гурван үндэс суурь нь урт удаан, эрүүл, бүтээлч амьдрах; мэдлэг боловсролтой байх; зөв зохистой амьдрахад шаардлагатай нөөц баялгийг хүртэх боломжтой байх авах явдал юм. Түүнчлэн хүний хөгжлийн зөв зохиостой нөхцлийг бүрдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой бусад олон хүчин зүйл байдаг. Хүний хөгжлийн үндэс суурийг тавьснаар амьдралын бусад салбарт ахиц дэвшил гарах боломжийг нээж өгдөг.
Сонголт: Хүний хөгжил гэдэг нь үндсэндээ зөв зохистой амьдрахад шаардлагатай илүү олон сонголтыг бий болгохийг хэлнэ. Сонголт гэдэг нь хүмүүст хүссэн сонголтоо хийх боломжоор хангах тухай бөгөөд ямар нэгэн сонголт хийхийг шаардах тухай биш юм. Хүний аз жаргалын тухай асуудал бол харилцан адилгүй бөгөөд хүмүүсийн хийж буй сонголт нь тэдний өөрсдийнх нь асуудал юм. Хөгжлийн үйл явц буюу хүний хөгжил гэдэг нь хүмүүс бие даан болон хамтдаа бүхий л чадвараа хөгжүүлэх, бүтээлчээр амьдрах боломж бүхий орчин бүрдүүлэхийг хэлнэ.


ЗАЛУУЧУУДЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САН

  Залуучуудын мэдээллийн сан нь бодлогын оновчтой шийдэл гаргахад зайлшгүй шаардлагатай тогтвортой, тогтмол мэдээллийн эх үүсвэрийг бий болгох, түүний дотор хууль, эрх зүйн баримт бичгүүд, статистик мэдээлэл, залуучуудын чиглэлээр төрөөс хэрэгжүүлж буй бодлого шийдвэрийг үнэлж, явцыг хангах зэрэг цогц нэгдсэн мэдээллийн санг төвлөрүүлэх зорилготой.
  Мэдээллийн санг нэвтрүүлснээр:

  • Залуучуудын талаарх статистик мэдээллийг нэг дороос авах (хувь хүний хөгжил, боловсрол, соёл урлаг, спорт, эрүүл мэнд, хөдөлмөр эрхлэлт, аюулгүй амьдрах, хөгжих орчин, залуучуудын оролцоо) нэгдсэн эх үүсвэртэй болно;
  • Судалгааны аргачлал, ангилал стандартын мэдээллийг хэрэглэгч шууд харах боломжтой;
  • Орон нутагт залуучуудыг дэмжих чиглэлээр хийгдэж буй төрийн ба төрийн бус байгууллагуудын үйл ажиллагааны мэдээллийг төвлөрүүлэх;
  • Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль, өсвөр үе, залуучуудын хөгжлийн хөтөлбөрийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтүүдийн мэдээллийг төвлөрүүлэх, хэрэгжилтийг тухай бүр үнэлэх боломжтой;
  • Бодлого боловсруулагч нарт бодлогын оновчтой шийдвэр гаргахад шаардагдах бүхий л тоон мэдээллийг нэг дороос авах боломжтой болно.

 

ЗАЛУУЧУУДЫН АЖИЛГҮЙДЭЛ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИДЭВХГҮЙ БАЙДАЛ

  Судалгаагаар 15-34 насны залуучуудын эдийн засгийн идэвхгүй байдал, түүний дотор хөдөлмөр эрхлээгүй байгаа шалтгаан, нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодруулах, тэдгээр залуусыг хөдөлмөрийн зах зээлд татан оролцуулахад шаардлагатай байгаа арга замыг тодорхойлох зорилгоор зохион байгуулж байна.

  Төрийн бодлогод:

  • Ажиллах хүчин дутагдалтай байгаа салбаруудад дотоодын ажилтан бэлтгэх;
  • Залуучуудад ажиллах нөхцөл бололцоог хангах талаар бодлого авч хэрэгжүүлэх;
  • Ажил олгогч ажилтны хоорондын харилцааг илүү боловсронгуй болгох бодлогыг
  хэрэгжүүлэх зэрэг ач холбогдолтой мэдээллийг бэлтгэнэ:

  Судалгааны онцлог нь урьд өмнө хийгдэж байсан судалгаанууд гол төлөв ажил олгогчдыг судалж ирсэн бол уг судалгаагаар ажил хайгч ажлын байраа олохгүй байгаа талыг судлахад оршиж байна."ӨНӨР БҮЛ" ХҮҮХДИЙН ТӨВ

  ХНХЯ-ны захиалгаар "Өнөр бүл" хүүхдийн төвд хүмүүжиж буй хүүхдүүдийн зан төлөв, тэдний өөрсдийнх нь ирээдүйн талаарх төсөөлөл, амьдрах орчныг тодруулах зорилго бүхий судалгааг зохион байгуулсан.
  Судалгаанд тус төвд амьдарч буй бүх хүүхдүүдийг хамруулсан бөгөөд сэтгэлзүйн чиглэлээр улсын хэмжээнд хийгдсэн хамгийн том судалгаа болсноороо онцлогтой юм. Судалгааны үр дүнд суурилан тус төвийн хүүхдүүдийн ирээдүйн чиг хандлага, тэдний хүмүүжлийн нөхцөл байдал, хүүхэд-багшийн харилцааг зохицуулах, төвийн үйл ажиллагааг хэрхэн сайжруулах талаарх бодлогыг тодорхойлох суурь мэдлэгтэй болсон. Цаашид хүүхэд асрах үйлчилгээг ямар хэлбэрээр явуулах боломжтой талаар тайланд тусгасан болно.