Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институтийн хийж гүйцэтгэсэн судалгаануудын талаарх мэдээллийг судалгаа цэснээс татаж аваарай.
 


 

Avatar
ХҮН
АМЫН ТОО
3119935
Avatar
АЖИЛГҮЙДЛИЙН
ХУВЬ
9,1%
Avatar
ХӨДӨЛМӨР
ЭРХЛЭЛТИЙН
ТҮВШИН
54%
Avatar
БҮРТГЭЛТЭЙ
АЖИЛГҮЙ
ИРГЭДИЙН ТОО
33006
Avatar
ДУНДАЖ
ЦАЛИН
959138₮
Avatar
ТЭТГЭВЭР
АВАГЧДЫН ТОО
387300
Avatar
ДААТГАЛД
ДААТГУУЛАГЧДЫН
ТОО
989000

Таны хөдөлмөр эрхлэлтийн статус аль нь вэ?

Хандалтын тоо
Өнөөдөр 37
Өчигдөр 132
Энэ долоо хоногт 477
Энэ сард 2605
Нийт 30580

ХОЛБООС