ВИДЕО ТАНИЛЦУУЛГА
АСУУЛГА НӨХӨХ ЗААВАР


3'357'542
Хүн амын тоо


8.8%
Ажилгүйдлийн түвшин


50.1%
Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин


18'103
Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо


1'328'100₮
Дундаж цалин


386'470
Тэтгэвэр авагчдын тоо
ОНЛАЙН СУДАЛГАА
Таны хөдөлмөр эрхлэлтийн статус аль нь вэ?
ИНФОГРАФИК