МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ


11/11/2019
Мэтгэлцээн-2 дахь жилдээ амжилттай болж өндөрлөлөө.
10/30/2019
Ажлын байрны зар
10/15/2019
“Монголын гэр бүлийн харилцааны хэв шинж, өөрчлөлт судалгаа”-г УИХ-ын НББСШУ-ны байнгын хороонд танилцуулав.
07/25/2019
Хөдөлмөрийн зах зээлийн богино хугацааны ажиллах хүчний эрэлтийг тодорхойлох судалгаа
05/03/2019
Зөвлөх үйлчилгээний зарлал
11/15/2019
"Авьяасын хур" бүтээлийн уралдааныг амжилттай зохион байгууллаа.

3238479

Хүн амын тоо

6.6%

Ажилгүйдлийн түвшин

57.8%

Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин

24023

Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо

1120300₮

Дундаж цалин

405700

Тэтгэвэр авагчдын тоо


Бидний уриаБҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ


Тамгын газар

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институтийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн дагуу хэвийн явуулах нөхцөлийг бүрдүүлж, удирдан зохион байгуулах.

Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын судалгааны сектор

Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны асуудлаар болон хөдөлмөрийн зах зээлийн барометрийн судалгаа хийх, дунд, урт хугацааны таамаглал, загварчлалыг хөгжүүлэх шинжилгээ хийж, бодлогын зөвлөмж боловсруулах.

Нийгмийн хамгааллын бодлогын судалгааны сектор

Нийгмийн даатгал, тэтгэврийн бодлого, сангийн удирдлага, нийгмийн хамгааллын бодлогын болон нийгмийн халамжийн зорилтот бүлгийн халамжийн үйлчилгээний арга аргачлалын асуудлаар эрдэм шинжилгээний суурь судалгаа, шинжилгээ хийх, дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулах.

Хүн амын хөгжлийн бодлогын судалгааны сектор

Хүн амын хөгжлийн бодлогын асуудлаар эрдэм шинжилгээний суурь судалгаа, шинжилгээ хийх, загварчлалыг хөгжүүлэх, дүгнэлт өгөх, зөвлөмж боловсруулах.

Мэдээлэл технологийн сектор

Мэдээллийн технологийн хөгжлийг ашиглан судалгаа , шинжилгээний арга аргачлал, үр дүн, мэдээ мэдээллийг олон нийтэд шуурхай хүргэхэд дэмжлэг үзүүлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлдэг.

ВИДЕО ТАНИЛЦУУЛГА


ОНЛАЙН СУДАЛГАА

Таны хөдөлмөр эрхлэлтийн статус аль нь вэ?

Таны хөдөлмөр эрхлэлтийн статус аль нь вэ?

ИЛ ТОД БАЙДАЛ